INTERNATIONAL CLARINET COMPETITION |  КЛАСИРАНЕ

HOME

A

1

Име

Фамилия

Националност

Точки

2

Име

Фамилия

Националност

Точки

3

Име

Фамилия

Националност

Точки

B

1

Име

Фамилия

Националност

Точки

2

Име

Фамилия

Националност

Точки

3

Име

Фамилия

Националност

Точки

C

1

Име

Фамилия

Националност

Точки

2

Име

Фамилия

Националност

Точки

3

Име

Фамилия

Националност

Точки

D

1

Име

Фамилия

Националност

Точки

2

Име

Фамилия

Националност

Точки

3

Име

Фамилия

Националност

Точки

E

1

Име

Фамилия

Националност

Точки

2

Име

Фамилия

Националност

Точки

3

Име

Фамилия

Националност

Точки

© Фондация Проф. Сава Димитров